Stadgar

DatorSektionens stadgar finns tillgängliga här. Stadgarna, liksom de övriga dokumenten i basen, är i PDF-format och för att läsa dem krävs Adobe Acrobat Reader eller någon annan PDF-läsare.

[stadgar på eng?]