DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>

Rawlab hösten 2012

2012-10-17 11:10 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Den 2-4 november är det dags för Rawlab hösten 2012.

För mer information och anmälan: http://ds.karen.hj.se/rawlab/

Höststämma 2012

2012-10-17 11:07 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Den 13 november klockan 17.30 hålls DatorSektionens höststämma. Lokalen är Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast en vecka innan höststämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på http://www.ds.karen.hj.se/hoststamma12/.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, där styrelse, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret bestäms. Det är även till stämman man som medlem motionerar om man vill genomdriva stadgeändringar, större policybeslut, eller något annat viktigt.

Rawlab våren 2012

2012-04-16 09:57 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Den 20 - 22 april är det dags för ännu ett Rawlab.

För mer information och anmälan: http://ds.karen.hj.se/rawlab/

Datorsektionens Linuxkurser

2012-04-16 09:52 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Idag hålls den första av Datorsektionens tre Linuxkurser för denna våren.

Läs mer på den officiella sidan: http://ds.karen.hj.se/linuxkurser

Vårstämma 2012

2012-04-03 08:48 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Dags för vårstämma den 24 april kl 17.30 i Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast 2 veckor innan vårstämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på http://www.ds.karen.hj.se/varstamma12/.

På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2011 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.