DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Vårstämma 2013

2013-03-19 19:18 | Skrivet av: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Dags för vårstämma den 9 april kl 16.30 i Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast 2 veckor innan vårstämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på: http://www.ds.karen.hj.se/varstamma13/.

Extrainsatt stämma

2013-02-05 13:08 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Den 26 februari klockan 17.30 håller DatorSektionen i en extrainsatt stämma. Lokalen är Tokyo, rummet brevid serverrummet. Anledningen till att vi håller i en extrainsatt stämma är att vi under den förra stämman inte har tillsatt posterna ordförande och sekreterare för verksamhetsåret 2013.

Om du är intresserad av posterna är du välkommen att kontakta valberedningen med ditt namn och vilken post du söker på mailadress: svse1029@student.hj.se.

Dagordning: http://ds.karen.hj.se/~sonnyfw/extrainsattstamma_protokoll2.pdf

Dagordning för den extrainsatta stämman

2012-12-04 13:06 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Dagordningen för nästa veckas stämma (tisdag 11 december) finns att hämta här: http://ds.karen.hj.se/~sonnyfw/extrainsattstamma_protokoll.pdf

Extrainsatt stämma

2012-11-27 16:37 | Skrivet av: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Den 11 december klockan 17.30 håller DatorSektionen i en extrainsatt stämma. Lokalen är Tokyo, rummet brevid serverrummet. Anledningen till att vi håller i en extrainsatt stämma är att vi under höststämman inte har tillsatt posterna ordförande, kassör och sekreterare för verksamhetsåret 2013.

Om du är intresserad av posterna är du välkommen att kontakta valberedningen med ditt namn och vilken post du söker på mailadress: svse1029@student.hj.se. Finns det inget intresse för någon utav posterna kan styrelsen besluta att ställa in stämman. Besked om detta sker via mail senast klockan 12 samma dag som stämman egentligen ska hållas.

Driftstörning

2012-11-11 14:31 | Skrivet av: Johan Bengtsson (jbhunter21 at gmail.com)
Vi i DatorSektionen beklagar den oplanerade nertiden som varit under dagen. Orsaken till detta var ett tillfälligt strömavbrott som gjorde att systemen gick ner.