DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Vårstämma 2015

2015-02-03 16:26 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)

Den 24 februari klockan 18.30 hålls DatorSektionens Vårstämma. Lokalen är Tokyo, rummet bredvid serverrummet.


På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2014 att föredrags, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av ordförande, kassör, vice ordförande, valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen och andra poster kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.


Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast en vecka innan höststämman börjar.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag under verksamhetsåret 2015, är du mer än välkommen att söka följande post(er):

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Styrelse Ledamot
 • Valberedning: ordförande och ledamot.


Pizza kommer att bjudas på, till alla som anmäler sig minst 24 h innan stämman. Önskas specialkost meddela ordförande. Se mail nedan.


Har du frågor om en post eller liknande kan du alltid nå ordförande på mail: saem1388@student.hj.se

Välkommen till stämman!

Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Rawlab Vt 2015!

2015-02-03 16:22 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)
Ärade medlemmar och intresserade!
Rawlab kommer vara den 27-29 mars, planen är att denna gång ha lite större turneringar och priser!

Missa inte det! Skriv in i kalendern nu!

Höststämma 2014

2014-11-04 18:29 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)

Den 25 november klockan 18.30 hålls DatorSektionens höststämma. Lokalen är Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast en vecka innan höststämman börjar. Stämmohandlingarna (Verksamhetsplan, budget och dagordning) kommer finnas innan stämman på http://www.ds.karen.hj.se/hoststamma14/. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, där styrelse, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret bestäms. Det är även till stämman man som medlem motionerar om man vill genomdriva stadgeändringar, större policybeslut, eller något annat viktigt.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag under verksamhetsåret 2015, är du mer än välkommen att söka följande post(er):

 •  Ordförande
 •  Vice Ordförande
 • Kassör
 •  Sekreterare
 •  Styrelse Ledamot

Har du frågor om en post eller liknande kan du alltid nå ordförande på mail: saem1388@student.hj.se

Välkommen på stämman med vänliga hälsningar Styrelsen.

DatorSektionens Medlemsmöte!

2014-09-15 11:09 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)
Tisdagen den 16 september kör vi ett medlemsmöte för DatorSektiones medlemmar. Välkommen 17.30, vi kommer vara i konferensrummet Tokyo!

Angående Wordpress på DS servrar!

2014-05-06 20:03 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)
Rootgruppen vill informera följande: Vi har under den senaste tiden stött på problem med säkerhetshål i Wordpress versioner som inte är uppdaterade (den senaste versionen är för tillfället 3.9). Varpå våran webbserver har gått ner ett antal dagar under de senaste två veckorna. En ouppdaterad Wordpress kan lätt kapas och användas för att skicka spam och till viss del skadlig-kod eller virus.

Det är ytterst viktigt att alla Wordpress versioner alltid är uppdaterade och säkra för att inte skada eller störa andra sidor som drivs på DS server. Webbkonton som har ouppdaterade Wordpress-konton kommer att inom några veckors tid stängas ned av rootgruppen. Om ni vill vara på den säkra sidan så att er sida inte stängs ned är det bäst att uppdatera den innan nästa vecka, tisdagen den 13 maj.

För frågor kan ni nå rootgruppen på följande mejl:

rootgruppen[at]ds.karen.hj.se


MvH
Emanuel Sandberg
Ordf. DatorSektionen