DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>

Strömavbrott 2016/05/03

2016-05-03 14:50 | Skrivet av: Robin Hultgren (hula1447 at student.ju.se)
Det kommer vara strömavbrott på campus klockan 20:30 idag (16/05/03/) till klockan 10:00 imorgon. Detta kommer påverka alla DS servrar så de kommer ligga nere under tiden för avbrottet.

Höststämma

2015-11-03 16:03 | Skrivet av: Johan Christoffersson (chjo1400 at student.hj.se)
På måndag den 9/11 kommer DS höststämma att äga rum.
 • Agenda för mötet är följande:
 • Val av ny styrelse:
 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Kassör
 4. Sekreterare
 • Stadga ändringar:
 1. §9 Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar förvaltas av studentkåren.
 2. §10 Stadgan måste skrivas om så att anställda vid högskolan ej har rätt att bli medlemmar samt att endast medlemmar i Jönköping Studentkår äger rösträtt på föreningens stämmor.
 • ev. Motioner
 • ev. Inkomna Propositioner
Ev. medlems propositioner skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se

Mvh
Johan Christoffersson
Ordförande Datorsektionen

Medlemsmöte 10/9 kl 18

2015-09-07 14:29 | Skrivet av: Johan Christoffersson (chjo1400 at student.hj.se)
På torsdag den 10/9-2015 klockan 18.00 kommer vi att ha möte i Tokyo som ligger brevid Books and Coffee.

Saker som skall diskuteras är bl.a.
Corehack
Valberedning inför höststämman

Om du har några förslag på förbättringar inom föreningen är du välkommen att antingen maila de till chjo1400[at]student.ju.se eller medverka på mötet och framföra de på plats.

Roothack

2015-03-28 14:48 | Skrivet av: Johan Bengtsson (dd_rambo at ds.karen.hj.se)
Idag utför rootgruppen service på våra servrar. Detta kan göra att vissa system kan vara oåtkomliga under en begränsad tid. Vänligen ha överseende med detta //Rambo

Vårstämma 2015

2015-02-03 16:26 | Skrivet av: Emanuel Sandberg (saem1388 at jth.hj.se)

Den 24 februari klockan 18.30 hålls DatorSektionens Vårstämma. Lokalen är Tokyo, rummet bredvid serverrummet.


På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2014 att föredrags, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av ordförande, kassör, vice ordförande, valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen och andra poster kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.


Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast en vecka innan höststämman börjar.

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag under verksamhetsåret 2015, är du mer än välkommen att söka följande post(er):

 • Ordförande
 • Vice Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Styrelse Ledamot
 • Valberedning: ordförande och ledamot.


Pizza kommer att bjudas på, till alla som anmäler sig minst 24 h innan stämman. Önskas specialkost meddela ordförande. Se mail nedan.


Har du frågor om en post eller liknande kan du alltid nå ordförande på mail: saem1388@student.hj.se

Välkommen till stämman!

Med vänliga hälsningar Styrelsen.