DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>

Plats för vårstämman

2008-02-19 14:16 | Skrivet av: Johan Saf (dd07sajo at jth.hj.se)
Lokalen för vårstämman är bestämd, och den kommer att hållas i föreningsrummet längst bort i Ljusdesignskorridoren (samma korridor som Tokyo och serverrummet).

Johan Saf
Ordförande, DatorSektionen

Bell åter i tjänst.

2008-02-08 09:51 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Nu är Bell åter i tjänst igen med nytt galleri. enjoy.

Bell är nertagen för underhåll

2008-01-28 05:10 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Servern Bell är nertagen för underhåll p.g.a. trasigt filsystem, ev. trasig hårddisk(ar). Backup finns lyckligtvis av insparksgalleriet som återfinns på Bell. Tidpunkt för återstart av Bell är ej fastställd.

Vårstämma

2008-01-22 18:39 | Skrivet av: Johan Saf (dd07sajo at jth.hj.se)
Tisdagen den 26te februari klockan 17.30 kommer DatorSektionens vårstämma att hållas. Lokal är inte bestämd ännu, men kommer att utannonseras här på hemsidan senast en vecka innan. Stämmohandlingar kommer att läggas upp på http://www.ds.karen.hj.se/varstamma08/ senast en vecka innan stämman. Eventuella motioner skall vara inkomna till styrelsen senast två veckor innan stämman, dvs senast den 12te februari.

På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2007 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.

Vi syns,
Johan Saf
Ordförande, DatorSektionen

Grattis...

2008-01-12 14:44 | Skrivet av: Johan Saf (dd07sajo at jth.hj.se)
...till oss själva! Idag firar DatorSektionen sju år, och vi hoppas att vi kommer finnas kvar länge till :-)