DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >>

Planerat stopp

2009-02-22 21:06 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Den kommande helgen kommer rootgruppen stoppa alla tjänster och ta ner alla system. Stoppet planeras ifrån Fredagen den 27:e t.o.m. Söndag den 1:a. Mer exakta tider kommer att mailas ut till alla medlemmar!

Nertid

2009-02-16 22:49 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Jag lyckades med det man inte får göra. Jag tog bort DatorSektionens hela anslutning mot omvärlden med en ACL-lista i en av våra core-switchar. Dock löste det sig mycket snabbt tack vare Johan "koon" Saf som begav sig till serverrummet och rättade till mitt misstag. Nertiden var mellan 2200 - 2230.

Jag ber om ursäkt för min klantighet!

Vårstämma!

2009-02-04 18:07 | Skrivet av:
Nu äntligen är det dags för årets vårstäma!

Det planeras till tisdagen den 24 Februari kl 17.30 i Tokyo, även kallat rummet bredvid serverrummet.

Stämmohandlingar kommer också, senast en vecka innan stämman att finnas på http://www.ds.karen.hj.se/varstamma09/. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämmodatumet.

På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2008 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.


Mvh
Martin Eggemark
Ordförande, DatorSektionen

Höststämma

2008-10-31 20:09 | Skrivet av: Johan Saf (ordf at ds.karen.hj.se)
Tisdagen den 18de november klockan 17:30 hålls DatorSektionens höststämma. Lokal är ännu inte bestämd men kommer att utannonseras här på hemsidan senast en vecka innan stämman. Stämmohandlingar kommer också, senast en vecka innan stämman, att finnas på http://www.ds.karen.hj.se/hoststamma08/. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan stämmodatumet.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ, där styrelse, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret bestäms. Det är även till stämman man som medlem motionerar om man vill genomdriva stadgeändringar, större policybeslut, eller något annat viktigt.

Uppdatering 2008-11-10: Möteslokalen kommer att bli föreningsrummet som ligger i samma korridor som serverrumet, bakom Books & Coffee.

Login-problem

2008-09-07 21:26 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Nya lösenord för inloggning på Heizenberg (SSH och FTP) har mailats ut till alla användare. Lösenord för mailen är samma som tidigare.

Till er som inte kommer in på Datorsektionens system:
Var god maila rootgruppen på: rootgruppen@ds.karen.hj.se

Använd kommandot kpasswd för att byta lösenord när du loggat in på Heizenberg.

Eftersom vi installerat om Heizenberg kommer du eventuellt att få en varning när du loggar in med SSH om att RSA-fingeravtrycket har ändrats, detta är inget att oroa sig för. Kolla bara att det nya fingeravtrycket är: e5:74:4c:e3:40:1f:d2:f4:23:99:04:59:20:1a:83:d7