DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

Vårstämma 2010

2010-02-22 22:22 | Skrivet av:
Dags för vårstämma den 16 mars kl 17.30 i Tokyo, även kallat rummet
bredvid serverrummet.
Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall
vara oss till handa senast 2 veckor innan vårstämman börjar.

På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för
2009 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet
för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av
valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till
valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram
som förslag.

Systemförändring

2010-01-31 12:42 | Skrivet av: Niklas (guldlock at ds.karen.hj.se)
Hej

Vi i rootgruppen kommer genomföra en viss förändring på era
hemkataloger söndagen den 7 februari.
Detta innebär egentligen inget för er som användare förutom att ni inte
kommer kunna se filer i andra användares hemkataloger.
Era hemkataloger kommer få rättigheten 701 (drwx-----x) detta medför att
bara du själv kan se dina filer samt webbservern kan nå
dom filer som finns i era public_html. Är det någon som inte vill få
sina rättigheter ändrade vänligen maila oss på
rootgruppen@ds.karen.hj.se.

MVH
Magnus 'virus84' Törnqvist
Rootgruppen i DatorSektionen

Problem med vår interna gateway

2010-01-11 11:14 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Update: Idag 2010-01-31 har rootgruppen konstaterat att fermat är stabil och det finns längre inte något problem.

fermat slutar skicka vidare våra paket som kommer ifrån DatorSektionens interna nätverk. Detta betyder att vår DNS slutar fungera och detta kan dels märkas när det går segt att logga in på heizenberg och dels när man vill göra ett DNS-uppslag. Rootgruppen vet om detta och felsöker fermat.

Planerat stopp

2009-10-09 20:15 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Högskolan kommer att genomföra ett strömavbrott söndagen den 18
oktober. Detta påverkar tyvärr även oss på DatorSektionen och medför att
samtliga av DatorSektionens system stängs ner under strömavbrottet.

Nedstäningen genomförs, av praktiska skäl, redan på lördagen den 17
oktober vid 23-tiden och systemen beräknas vara i full drift igen 
klockan 18.00 på söndagen.

Vi beklagar naturligtvis alla problem detta medför för DatorSektionens
användare, och kommer göra vårt bästa för att systemen skall vara i
drift så snart som möjligt när strömmen är åter.

För att förtydliga, driftstoppet kommer alltså påverka samtliga system,
vilket bland annat medför att det ej går att logga in på Datorsektionens
servrar under denna tid.

Från: Lördagen den 17 Oktober klockan 23.00
Till: Söndagen den 18 Oktober klockan 18.00

För mer information om strömavbrottet, se Högskolans E-Nyhetsbrev
http://www.hj.se/newsletter/archive/hj/2009/hjsvensk/student/newsletter_ht_4.html

Problem med heizenberg

2009-09-12 21:14 | Skrivet av: Daniel Wennberg (tisteagle at ds.karen.hj.se)
Idag den 12 September 2009 har heizenberg startats om några gånger. Dessa
omstarter var inte något som roogruppen hade planerat. För tillfället
är det okänt varför detta har hänt. Åtgärden ifrån rootgruppen blev
att byta tillbaka till den hårdvara som heizenberg hade innan
hårdvaruuppdateringen. Felsökning på den "nya" hårdvaran pågår och
den kommer inte att tas i drift förens rootgruppen har testat den mycket
grundligt.