DatorSektionen
DatorSektionen

Styrelsen

Ordförande :: Sebastian Wollter
Vice ordförande :: Fredrik Wretman
Kassör :: Emil Freijd
Sekreterare :: Gustav Sköldebrink
Driftansvarig :: Christoffer Nehm
Partneransvarig :: Dennis Åman
Senast ändrad: 2018-04-02 11:20:45