DatorSektionen
DatorSektionen

Lokal

DatorSektionen bor sedan 2002-10-30 i en lokal på bottenvåningen i Studenternas Hus, där vi har våra servrar. Tanken är att lokalen bara ska fungera som serverrum och förvaringslokal (på grund av storleken). Våra möten håller vi i Höfabs konferensrum som ligger alldeles vägg i vägg med vårat rum.
Senast šndrad: 2005-11-11 21:36:00