DatorSektionen
DatorSektionen
Page nav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Vårstämma 2013

2013-03-19 19:18 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Dags för vårstämma den 9 april kl 16.30 i Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast 2 veckor innan vårstämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på: http://www.ds.karen.hj.se/varstamma13/. På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2012 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.

Extra assembly

2013-02-05 13:08 | Written by: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Tuesday the 26h of February at 17.30 a extra assembly for DatorSektionen will be held. The location is Tokyo, the room next to the server room.

Documention for the assembly

2012-12-04 13:06 | Written by: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Documentation for the extra assembly is now available at http://ds.karen.hj.se/~sonnyfw/extrainsattstamma_protokoll.pdf

Extra assembly

2012-11-27 16:37 | Written by: Sonny Johansson (joso1122 at student.hj.se)
Tuesday the 11th of December at 17.30 a extra assembly for DatorSektionen will be held. The location is Tokyo, the room next to the server room.

Disruption

2012-11-11 14:31 | Written by: Johan Bengtsson (jbhunter21 at gmail.com)
We in DatorSektionen regret the unplanned downtime experienced during the day. This was due to a temporary power failure that caused the systems to go down.