DatorSektionen
DatorSektionen
Page nav: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>

Höststämma 2013

2013-09-10 23:21 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Den 1 Oktober klockan 17.30 hålls DatorSektionens höststämma. Lokalen är Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast en vecka innan höststämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på http://www.ds.karen.hj.se/hoststamma13/. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, där styrelse, budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret bestäms. Det är även till stämman man som medlem motionerar om man vill genomdriva stadgeändringar, större policybeslut, eller något annat viktigt.

Grundläggande Linuxutbildning 12/9 kl 15.00-1

2013-09-10 18:35 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Hej! För alla DatorSektionens medlemmar så kommer vi på torsdag att hålla en linuxutbildning. Vi kommer bland annat att gå igenom grunderna i hur man installerar ett linux os, hur man använder de enklare kommandona, hur pakethanteraren fungerar mm. Ta gärna med er en bärbar dator/hårddisk för att följa med och testa själva under föreläsningen. Var: E3439 När: 12/9 Tid: 15.00-17.00

Du missar väl inte?!

2013-04-17 12:02 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Psst, du missar väl inte vårens Rawlab som startar om 2 dagar! Mer info: http://ds.karen.hj.se/rawlab

Dagordningen för Vårstämma 2013

2013-04-02 20:19 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Dagordningen för nästa veckas stämma (tisdag 9 april) finns att hämta här: http://ds.karen.hj.se/varstamma13/

Vårstämma 2013

2013-03-19 19:18 | Written by: Oskar Löwendahl (loos12er at student.hj.se)
Dags för vårstämma den 9 april kl 16.30 i Tokyo, rummet bredvid serverrummet. Eventuella motioner kan skickas till styrelsen@ds.karen.hj.se och skall vara oss till handa senast 2 veckor innan vårstämman börjar. Stämmohandlingarna kommer senast en vecka innan stämman att finnas på: http://www.ds.karen.hj.se/varstamma13/. På vårstämman kommer verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2012 att föredragas, samt revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse kommer att tas upp, samt val av valberedning och revisor kommer att hållas. Intresserade kandidater till valberedningen kan kontakta styrelsen, så kommer dessa att läggas fram som förslag.